Lar Gerd, Afghanistan - Hiện nay Dự báo thời tiết : Thời tiết Trực tiếp

Lar Gerd, Afghanistan - Hiện nay Dự báo thời tiết : Thời tiết Trực tiếp
  • 1 tháng Giêng 1970
   Thứ năm 05:30 am

   05:30

   05:30
   ° F 0
   Cảm thấy như 0° F
   0M/h 0%
   0% 0%
   0 0 0
  • Ngày mai
   Thứ sáu 1 tháng 2 1970

   05:30

   05:30
   F / F
   0M/h 0%
   0% 0%
   0 0 0
  • Ngày mốt
   ngày thứ bảy 1 tháng 2 1970

   05:30

   05:30
   F / F
   0M/h 0%
   0% 0%
   0 0 0
  • Ba ngày sau
   chủ nhật 1 tháng 2 1970

   05:30

   05:30
   F / F
   0M/h 0%
   0% 0%
   0 0 0
Xác suất thời tiết : Lar Gerd, Afghanistan
Vị trí lân cận : Lar Gerd, Afghanistan