Thời tiết Sống : Dự báo thời tiết của Tokzar, Afghanistan

Thời tiết Sống : Dự báo thời tiết của Tokzar, Afghanistan
  • 01 Th01 1970
   Thứ năm, 00:00

   00:00

   00:00
   ° F 0
   en Cảm thấy như 0° F
   0M/h 0%
   0% 0%
   0 0 0
  • Ngày mai
   Chủ nhật, 29 Th11 2020

   00:00

   00:00
   en F / F
   0M/h 0%
   0% 0%
   0 0 0
  • Ngày mốt
   Thứ hai, 30 Th11 2020

   00:00

   00:00
   en F / F
   0M/h 0%
   0% 0%
   0 0 0
  • Ba Days Later
   Thứ ba, 01 Th12 2020

   00:00

   00:00
   en F / F
   0M/h 0%
   0% 0%
   0 0 0
Xác suất thời tiết : Tokzar, Afghanistan
Địa điểm gần đó